CMR

ЧМР (Международна Tоварителница за Aвтомобилен Превоз според CMR конвенция)CMR товарителницата се изготвя на три езика. На гърба са посочени условията на товарителницата за превоз, отново на трите езика. Това позволява товарителницата да бъде приета и призната в Европа. Този транспортен документ се предоставя при поискване от Полиция и Митница и удостоверява превоза на товари.

ЧМР следва да се попълни от изпращач надлежно и да съдържа основните реквизити на транспорта. ЧМР се попълва само с химикалка, пишеща машина или компютър. Водачът трябва да е запознат с написаната информация в товарителницата относно превозваната стока и да бъде отговорен за коректното приключване на ЧМР в разтоварен пункт. При превоз на опасни товари се попълва допълнителна информация според инструкциите за АДР.

CMR Конвенция:

  • ГАРАНТИРА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕВОЗИ НА ТЪРГОВСКИ СТОКИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ
  • ЧМР –ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ И УНИФИЦИРАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ НА ТОВАРИ ПО СУША
  • ЧМР ГАРАНТИРА ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕВОЗВАЧА