ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

  • Пристанище Бургас се намира в района на Бургаския залив, на брега на Черно море и е най-близо до Босфора. Пристанището е част от трансевропейския транспортен коридор номер VIII, свързващ Европа-Кавказ-Азия;
  • Пристанището се състои от три основни терминала Бургас Изток и Бургас Запад, управлявани от две различни компании.
 

БУРГАС ИЗТОК:

  • Пристанище Бургас ЕАД е държавна компания, управляваща дейността на терминал Бургас Изток;
  • На пристанището се обработват всякакъв вид товари като метал, дърво, хартия, въглища, захар, амониев нитрат, меден концентрат.

БУРГАС ЗАПАД:

  • Пристанищен оператор БМФ Порт Бургас ЕАД е частна компания, управляваща дейността на терминал Бургас Запад;
  • Площта на пристанищния терминал Бургас Запад е 641 499 кв.м. Контейнерните операции се извършват на два кея – № 23,24, с максимална дълбочина от 11 м.;
  • БМФ Порт Бургас е сертифицирана по ISO 9001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 50001:2018, ISO/IEC 27001:2013 и отговаря на изискванията на Международния кодекс за сигурност на морското корабоплаване и пристанищните съоръжения (ISPS).

БУРГАС ИЗТОК В ЕДИН ПОГЛЕД

Кейове: 13;
Максимална дълбочина: 14,6 м.;
Дължина на кей: 1592 м.;
Площ за съхранение на открито: 163 000 кв.м.;
Складова площ: 6000 м2.

WEEKLY CONTAINER SERVICE
FROM/TO BOURGAS PORT-
CHINA, JAPAN, INDIA, SE ASIA

БУРГАС ЗАПАД В ЕДИН ПОГЛЕД

Кейове: 6;
Максимална дълбочина: 11,0 м.;
Дължина на кей: 930 м.;
Площ за съхранение на открито: 142 561 кв.м.;
Складова площ: 55 866 кв.м.;
Контейнери капацитет: 200 000 TEUs;
Хладилно оборудване: 160 контейнера;
Мобилен кран (100 т): 5;
Ричстакери: 12
Вилични повдигачи (от 1,5 до 33 т): 30;