ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

  • Пристанище Бургас се намира в района на Бургаския залив, на брега на Черно море и е най-близо до Босфора. Пристанището е част от трансевропейския транспортен коридор номер VIII, свързващ Европа-Кавказ-Азия;
  • Пристанището се състои от два основни терминала Бургас Изток и Бургас Запад, управлявани от две различни компании.

БУРГАС ИЗТОК:

  • Пристанище Бургас ЕАД е държавна компания, управляваща дейността на терминал Бургас Изток;
  • На пристанището се обработват всякакъв вид товари като метал, дърво, хартия, въглища, захар, амониев нитрат, меден концентрат.

БУРГАС ЗАПАД:

  • Пристанище БМФ Порт Бургас ЕАД е частна компания, управляваща дейността на терминал Бургас Запад;
  • Площта на пристанищния терминал Бургас Запад е 641 499 кв.м. Контейнерните операции се извършват на два кея – № 23,24, с максимална дълбочина от 11 м.;
  • БМФ Порт Бургас е сертифицирана по ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2004 и отговаря на изискванията на Международния кодекс за сигурност на морското корабоплаване и пристанищните съоръжения (ISPS).

БУРГАС ИЗТОК В ЕДИН ПОГЛЕД

Кейове: 13;
Максимална дълбочина: 14,6 м.;
Дължина на кей: 1592 м.;
Площ за съхранение на открито: 163 000 кв.м.;
Складова площ: 6000 м2.

WEEKLY CONTAINER SERVICE
FROM/TO BOURGAS PORT-
CHINA, JAPAN, INDIA, SE ASIA

БУРГАС ЗАПАД В ЕДИН ПОГЛЕД

Кейове: 6;
Максимална дълбочина: 11,0 м.;
Дължина на кей: 958 м.;
Площ за съхранение на открито: 442 410 кв.м.;
Складова площ: 31350 м2;
Контейнери капацитет: 5000 TEUs;
Хладилно оборудване: 160 TEUs;
Gottwald мобилен кран (100 т): 2;
Ричстакери: 4
Терминални трактори: 8;
Камиони: 8;
Мотокари (16,5 т): 5;
Мотокари (3,5 т): 5;
Мотокари (8 т): 2;
Електрически мотокар: 2;
Телескопичен мотокар: 1.