Линии СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

Седмични  отплавания от /за главните пристанища в Италия, Франция през Пирея:

  • GENOA
  • LA SPEZIA
  • FOS SUR MER

Регулярна линейна връзка със следните  пристанища в Източно Средиземно море :

  • DAMIETTA
  • ALEXANDRIA
  • BEIRUT
  • MERSIN

За повече информация, моля изтеглете сервизна брошура INTRAMED SERVICE

ТРАНЗИТНО ВРЕМЕ (ДНИ): ВАРНА – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

ALX
BRT
MER
PIR
LIV
GOA