ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

  • Пристанище Варна ЕАД е държавна компания, която управлява двата основни терминала- Варна Изток и Варна Запад. Пристанище Варна ЕАД заема лидерска позиция в България;
  • Пристанището Варна ЕАД е сертифицирано по ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и отговаря на изискванията на Международния кодекс за сигурност на морското корабоплаване и пристанищните съоръжения (ISPS).

ВАРНА ИЗТОК:

  • Варна изток е основна вързка в логистичната верига река-канал-море от/до Централна Европа по река Дунав през порт Русе. Основно предимство е изградената жп връзка Русе-Варна;
  • Варна изток е основен порт за износ на зърнени култури. Специално предимство са изградените мултифункционални кейове- подходящи за обработка на ро/ро, зърно, пасажери, превозни средства и др.

ВАРНА ЗАПАД:

  • Варна Запад е разположено на 30 км от град Варна, на западния бряг на Белославското езеро в непосредствена близост до химическите заводи в град Девня, което позволява директна обработка на логистичната схема фабрика-кораб;
  • Много от пристанищните кейове за милтифункционални и подходящи за обработка на различни видове кораби и товари- контейнери, ро-ро, зърно, сода, метали, дърво, цимент, торове.

ВАРНА ИЗТОК В ЕДИН ПОГЛЕД

Кейове: 14;
Максимална дълбочина: 11.30 м.;
Дължина на кей: 2387 м.;
Площ за съхранение на открито: 49800 кв. м.;
Складова площ: 41 500 кв. м.;
Кейови кранове: 25 до 32 т.;
Гентри кранове: 1 до 30.5 т.;
Ричстакери: 2.;
Терминални трактори: 4;
Мобилно оборудване: 203.

WEEKLY CONTAINER SERVICE
FROM/TO VARNA PORT-
CHINA, JAPAN, INDIA, SE ASIA

ВАРНА ЗАПАД В ЕДИН ПОГЛЕД

Кейове: 18;
Максимална дълбочина: 11.00 м.;
Дължина на кей: 3223 м.;
Площ за съхранение на открито: 191000 кв. м.;
Складова площ: 36000 кв. м.;
Контейнери капацитет: 5800 teu;
Кейови кранове: 27 до 32 т.;
Гентри кранове: 2 до 35 ;
Gottwald мобилен кран (100T), 2;
Gottwald мобулен кран (63T), 1;
Площ за съхранение на акцизна стока: 50 teu;
Хладилно оборудване: 160 teus;
Ричстакери: 4;
Терминални трактори: 6;
Мобилно оборудване: 104.

Source ONE