ТТЛ България – основна мисия и ценностна система

Мениджърски екип

Мениджърският екип на Транстерра Лоджистикс България се състои от високо квалифицирани и опитни специалисти в сферата на морския бизнес.

Ръководството на компанията е съсредоточено върху постигането на ефективност в транспортните процеси, иновации в предлаганите услуги и подбор на квалифицирани служители, които стриктно отстояват позициите на компанията измежду лидерите в морския транспорт.

Качество на услугите

Предлаганите от нас услуги са съобразени с индивидуалните изисквания на клиентите. Нашата основна цел е да преминем отвъд границите при доставките на товари. Когато нашите клиенти доверят товарите си на нас, ние ги приемаме лично и се стремим да бъдем отзивчиви и да подхождаме с разбиране към индивидуалните изисквания на всеки клиент, предлагайки транспортни решения с високо качество на обслужване, отговарящи на техните очаквания на конкурентни цени и приемливи срокове за доставка.

Екипна работа

Екипът ни се състои от високо мотивирани и опитни служители, които следят транспортния процес с необходимата грижа и целенасочен подход.

За нас е от изключително важно значение удовлетвореността на нашите клиентите.


Основни ценности на нашето ръководство

Нашата компания напълно следва принципите на ONE Line –
Lean & Agile, Best Practice, Quality, Innovation, Team Work,  Challenge, Reliability, Customer Satisfaction.

Основните усилия на целия екип са насочени към установяване на добри взаимоотношения с клиентите и доставчиците чрез инвестиране в иновативни транспортни и технологични решения, като се обръща специално внимание на информацията,която нашите клиенти получават относно техните поверени товари.

Нашите служители от отдел „Обслужване на клиенти“ изпълняват съществена роля в структурата на компанията. Клиентите постоянно са информирани за статуса на техните поръчки, което също е от голямо значение за нашето ползотворно сътрудничество.


 SERVICE QUALITY

CUSTOMER STUDY

SQ is  customers satisfactory study, which assist our evaluation for SERVICE QUALITY level provided

CRS STUDY

CUSTOMS  CHECK AT TXP

IMPORT CUSTOMER CASE

CC TXP is  customers satisfactory survey, which assist our evaluation for CUSTOMS CHECK AT TXPORT occured

CRS STUDY

TTIME  SERVICE  FREQUENCY

TRANSIT TIME STUDY

TT SF is customers satisfactory survey, which assist our evaluation for TRANSIT TIME & SERVICE FREQUENCY 

CRS STUDY