Авио транспорт

ТТЛ България предлага бърз и достъпен въздушен транспорт на своите клиенти.

Търсейки най-доброто решение по отношение на специфика на товара, размери, тегло, срокове за доставка,ние можем да предоставим разнообразни възможности за избор на въздушен транспорт.

Услугите за въздушен транспорт, които предлагаме са:

  • Въздушен транспорт от/до летище София;
  • Транспортиране на хладилни пратки;
  • Приемане на пратки от товарен пункт и доставка до крайно местоназначение;
  • Митническо посредничество и транзитиране;
  • Складиране, опаковане и етикетиране.