ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ – ХЪБ НА РЕКА ДУНАВ

ROUSSE – DANUBE HUB PORT

 • Tерминал Русе – Изток е разположен в зточната индуструална зона на град Русе;
 • Терминалът е най-голямото пристанище в Българските териториални води на река Дунав.

РУСЕ ИЗТОК:

 • Пристанището има технически капацитет да обработва големи товари до 60 тона. С помоща на 100 тонен плаващ кран могат да се обработват товари с по-голямо тегло или необичайни размери.
 • На пристанище „Русе Изток“ може да се обработват всякакъв вид товари, включително насипни товари и оборудване.
 • В района на пристанище Русе Изток е изграден и влезнал в експлоатация Ro-Ro терминал за хоризонтални товаро-разтоварни
  дейности.

ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ В ЕДИН ПОГЛЕД:

 • Пристанищна площ : 825 533 м2;
 • Кейове: 14;
 • Дълбочина: от 0 до 1-2 м;
 • Кран с макс.капацитет от 5 до 32 т: 17;
 • Складова площ: 196 300 м2;
 • Зона за складиране на закрито: 15 800 м2;
 • Зона за складиране на открито: 190 500 м2;
 • Връзки към националната железопътна и сухопътна мрежа в България.
RO-RO ТЕРМИНАЛ РУСЕ В ЕДИН ПОГЛЕД

 • RO-RO рампа за едновременно акустиране на два кораба;
 • 2 зони за паркиране с капацитет 80 големи камиона;
 • Паркинг с площ 11 719 м2;
 • Паркинг с площ 11 484 м2;
 • Връзка с националната сухопътна мрежа в България;
 • Фитосанитарен блок.