Пристанище Солун

ПРИСТАНИЩЕ СОЛУН – ЮЖНА ВРАТА

  • Пристанището е разположено във вътрешеността на залива Термакос, в севарната част на източно Средиземно море, източно от центъра на град Солун.
  • Пристанище Солун е известен като входящ порт за Северна Гърция и Балканите( България, Албания, Сърбия, Македония, Черна гора).

ПРИСТАНИЩЕ СОЛУН:

  • Пристанището се състои от 6 кея, разположение на площ от 6200 м и дълбочина от 12м със затворена и отворена складова площ възлизаща на 600,000 кв.м, подходяща за обработка на всички видове товари и пасажерски кораби.
  • През 2002г. Администрацията на пристанище Солун обявява план за развитие и модернизиране на пристанището и превръщането му в най-големия порт на Балканския полуостров. За период от 10 години са въведени в експлоатация много нови съоръжения и е изградена нова интермодална площадка за транзитни товари на гейт 16.

ПРИСТАНИЩЕ СОЛУН В ЕДИН ПОГЛЕД:

Детайли на Контейнерен терминал:
Пристанищни кейове: 6
Keйове: 26
Дължина на кейове: 596м
Фендър: да
Максимална дълбочина: 10,5 м
Контейнери капацитет: 190,000 кв м.
Хладилно оборудване: 150 teus
ЖП връзка-да

Складиране на генерални товари-да
Складиране на стоки с температурен режим -не

Оборудване:
Гентри кранове: 2 х 50 т Пост Панамакс мостови кранове
Гентри кранове: 2 х 45 т мостови кранове с капацитет 40 движения
Транстейнер: 1 х5 т
Кран тип“Вилка“: 15
Ро–Ро: 4
Фронтови кранове за пълни: 2 x35 мт
Фронтови кранове за празни- 3 х8 мт
Мотокар: 1 х25 т
Мотокари: 20

Source WMH