Промяна на терминални такси за пристанище Варна

Нови терминални такси FREE IN/OUT влизат в сила от 1.Февруари.2020г.  за  пристанище  Варна, както следва:
»  20DC EUR 144
»  40DC EUR 190
»  40HC EUR 190

Гореуказаните терминални такси се прилагат за контейнеризирани товари през ONE (OCEAN NETWORK EXPRESS) и обработени през терминал Варна-Запад.


For more details  on local-charges-fees, please visit LOC CHARGES


TTL България предлага  глобални  морски и  сухопътни услуги фокусирани  към всеобхватна, цялостна обработка на товарите на своите клиенти.

Varna Bourgas