Промяна на терминални такси за пристанища Варна Бургас

Нови терминални такси FREE IN/OUT влизат в сила от 1.Януари.2022г.  за  пристанища  Варна и Бургас, както следва:
»  20DC EUR 184
»  40DC EUR 234
»  40HC EUR 234

Гореуказаните терминални такси се прилагат за контейнеризирани товари през ONE (OCEAN NETWORK EXPRESS) и обработени през терминали Варна-Запад и Бургас -БМФ порт.

В сила от от 1.Януари.2022г.  Сервизна такса (почистване) се променя на EUR 16.00/контейнер по вноса.


For more details  on local-charges-fees, please visit LOC CHARGES


TTL България предлага  глобални  морски и  сухопътни услуги фокусирани  към всеобхватна, цялостна обработка на товарите на своите клиенти.

Varna Bourgas