Промяна на сервизна такса за почистване

Нова сервизна такса за почистване (CLF) на контейнерно оборудване в направление внос влиза в сила от 1.Март.2021 за пристанища Варна и Бургас, както следва:
»  P/ UNT EUR 15

Гореуказаната серизна такса се прилага за контейнеризирани товари по внос през ONE LINE обработени през терминали Порт Варна-Запад,  Бургас-БМФ Запад.


For more details  on local-charges-fees, please visit LOC CHARGES


TTL България предлага  глобални  морски и  сухопътни услуги фокусирани  към всеобхватна, цялостна обработка на товарите на своите клиенти.

Varna Bourgas